Doplňte text, aby byl co nejvtipnější

Na dnešek si pro vás Václav Fořtík připravil vtipnou doplňovačku. Ready, steady, go!

Malé letadlo zabloudí v husté_______ v okolí Seattlu. V tom před sebou zahlédne vysokou budovu, kolem které chvíli krouží. V nejvyšším patře administrativní budovy spatří někoho, kdo se vyklání z______. „Héééj, slyšíte mě? Můžete mi poradit? Kde to jsem?“ „V ________,“ odpoví stroze muž v okně. Pilot se otočí prudce doleva a za pět minut přistává na letišti. Zmatení cestující chtějí vědět, jak to pilot dokázal. „Docela jednoduše! Odpověď na mou otázku byla krátká, přesná a naprosto k_________. Takže jsem mluvil s někým od společnosti___________. Jejich budova se nachází 10km západně od letiště. “

NÁPOVĚDA • Automobilu štěstí • Letadle zájem • Ničemu provozu • Mozek Centrum nadání • Microsoft Malý Šikula • Pravdu záchodu • Mlze loupáček • Okna přísně

Václav Fořtík, Centrum nadání o. p. s.

Správně … Malé letadlo zabloudí v husté mlze v okolí Seattlu. V tom před sebou zahlédne vysokou budovu, kolem které chvíli krouží. V nejvyšším patře administrativní budovy spatří někoho, kdo se vyklání z okna. „Héééj, slyšíte mě? Můžete mi poradit? Kde to jsem?“ „V letadle,“ odpoví stroze muž v okně. Pilot se otočí prudce do leva a za pět minut přistává na letišti. Zmatení cestující chtějí vědět,
jak to pilot dokázal. „Docela jednoduše! Odpověď na mou otázku byla krátká, přesná a naprosto k ničemu. Takže jsem mluvil s někým od společnosti Microsoft. Budova Microsoftu se nachází 10 km západně od letiště.

Logická doplňovačka

Vymyslete, která slova nejlogičtěji a jazykově nejlépe doplní text:

V některých kulturách nosí muž a _______stejný zásnubní prsten,

v dalších kulturách jsou zásnubní prsteny používány také jako _________ prsteny.

Zásnubní prsten obvykle předává muž jako dárek ve chvíli, když žádá ženu o ____. 

Nápověda slov: muž, muže, neteř, duchovní, mrkev, žena, dlaň, ruku, svatební, prstenové, ozdobné, nohu,  pohřební

Autorem kvízu je Václav Fořtík, Centrum nadání o. p. s.

ŘEŠENÍ: žena – svatební – ruku

Slovní hrátky

1. Vyměňte písmeno ve slově tak, abyste získali název památného kopce: ŘÍM 

2. Vyměňte písmeno ve slově tak, abyste získali název stromu: SUK 

3. Vyměňte písmeno ve slově tak, abyste získali název časového úseku: RODINA 

4. Vynechte písmeno tak, aby slovo získalo význam čichového vjemu: PRACH 

5. Přidejte písmeno tak, abyste získali název pro vojenský útvar: PUK

Autorem kvízu je Václav Fořtík, Centrum nadání o. p. s.

ŘEŠENÍ 1) ŘÍP 2) BUK 3) HODINA 4) PACH 5) PLUK