Inspirace ze Singapuru: Hodiny chovatelství naučí děti soucitu


Stále častěji se mluví o nutnosti kultivovat v dětech soucit a empatii. V Singapuru se rozhodli na to jít skrze domácí mazlíčky. Tamní asociace veterinářů vypracovala ve spolupráci s ministerstvem školství a Agenturou preprimární a primární péče nový vzdělávací program. Program zahrnující teoretickou výuku ve školách, ale i výlety do chovatelského centra je určen pro předškoláky a děti z prvního stupně základních škol a bude součástí kurikula. Učební pomůcky k výuce péče o zvířata, o jejich chování a interakci s lidmi zahrnují pracovní listy, videa, prezentace, obrázkové knížky a 3D modely. Školky a školy je „nafasují“ na jaře 2021. Praktické zkušenosti a dovednosti děti získají během exkurzí na chovnou stanici, kde si budou moci pohrát s křečky, činčilami a králíky.

zdroj: Freepik.com

Inspirace z Angle: Doučování zdarma pro žáky z chudých rodin


Největší dopad mělo uzavření škol na žáky ze socioekonomicky slabých rodin. Anglická vláda proto schválila Národní doučovací program, který jim má pomoci dohnat učivo a vyrovnat rozdíly. Doučovací kurzy nepovedou kmenoví učitelé, školy si je budou muset nasmlouvat přes vybrané organizace sdružující na 15 tisíc PhD studentů, učitelů a dobrovolníků.

zdroj: Freepik.com

Proč? Je to levnější. „Program nevyžaduje pedagogickou kvalifikaci a kvalifikovaní učitelé, kteří se do něj přihlásí, dostanou zaplaceno výrazně méně, než by měli,“ kritizuje předák učitelských odborů Andrew Morris. Sami učitelé zase poukazují na to, že se cílené doučování dostane jen zlomku potřebných žáků – 250 tisícům z 1,4 milionu dětí, které mají nárok na školní obědy zdarma. Navíc 700 tisíc anglických žáků nemá přístup k internetu a/nebo vhodné zařízení pro online výuku.

Kvůli výuce ve skupinkách najala Valencie 4000 učitelů

Španělsko má ze všech evropských zemí včetně Velké Británie nejvíce diagnostikovaných pacientů s covidem (640 tisíc). Oblast Valencie se proto rozhodla rozdělit třídy do skupin po 20 a najmout přes 4 300 učitelů.

zdroj: Freepik.com

Kde Valencie jak lusknutím prstu vzala takový počet pedagogické síly, se redakce Gramotných bohužel nikde nedočetla. Lze ale očekávat, že se jedná např. o učitele v penzi (vzhledem k povaze viru se to nezdá jako nejchytřejší řešení, ale ve Francii také byli na jaře povoláni zpět „do služby“ vysloužilí lékaři). Financovat je bude ze státního „covidového“ balíku dvou miliard eur (54 miliard Kč) určených na vzdělávání. Posílení řad učitelů umožnilo vytvořit na tři tisíce skupin po 20 žácích a, alespoň teoreticky, dodržet 1,5metrové vzdálenosti při vyučování. Kromě učitelů najala Valencie další tři tisíce lidí, kteří pomohou s dozorem v jídelnách a dalšími doplňkovými službami. A myslí i na digitalizaci, do které investuje 33 milionů eur (890 miionů Kč), především do nákupu tabletů.