Kvůli výuce ve skupinkách najala Valencie 4000 učitelů

Španělsko má ze všech evropských zemí včetně Velké Británie nejvíce diagnostikovaných pacientů s covidem (640 tisíc). Oblast Valencie se proto rozhodla rozdělit třídy do skupin po 20 a najmout přes 4 300 učitelů.

zdroj: Freepik.com

Kde Valencie jak lusknutím prstu vzala takový počet pedagogické síly, se redakce Gramotných bohužel nikde nedočetla. Lze ale očekávat, že se jedná např. o učitele v penzi (vzhledem k povaze viru se to nezdá jako nejchytřejší řešení, ale ve Francii také byli na jaře povoláni zpět „do služby“ vysloužilí lékaři). Financovat je bude ze státního „covidového“ balíku dvou miliard eur (54 miliard Kč) určených na vzdělávání. Posílení řad učitelů umožnilo vytvořit na tři tisíce skupin po 20 žácích a, alespoň teoreticky, dodržet 1,5metrové vzdálenosti při vyučování. Kromě učitelů najala Valencie další tři tisíce lidí, kteří pomohou s dozorem v jídelnách a dalšími doplňkovými službami. A myslí i na digitalizaci, do které investuje 33 milionů eur (890 miionů Kč), především do nákupu tabletů.

Škola zakázala mobily na hřišti. Kvůli rodičům

Základní škola v britském Leigh vyhlásila své hřiště, kde rodiče děti po vyučování vyzvedávají, za bezmobilovou zónu.  Důvod? Rodiče od smartphonů neodrhli oči a dětem pomalu neodpovídali na pozdrav. „Prosím, najděte si čas a mluvte se svými dětmi,“ apelovala na facebookové stránce školy její ředitelka Wendy Cathie a připomněla, že komunikace s dítětem rozvíjí jeho slovní zásobu i rozumové schopnosti včetně kritického myšlení.

Zákaz mobilů i o přestávkách

Školy budou moci nově zakázat mobily i o přestávkách. Dosud jim za to hrozila pokuta od České školní inspekce, podle které zákaz zasahuje do soukromí a vlastnických práv žáků. Od října ale budou mít ředitelé oporu v novele školského zákona. Zákaz budou moci zavést i školská zařízení,  tj. VOŠ, ZUŠ, DDM, školní jídelny, internáty, dětské domovy, diagnostické ústavy, atd. 

Školy, které mobily o přestávkách zakazovaly ČŠI navzdory, si pochvalují, že spolu žáci více komunikují, stihnou se nasvačit, odskočit si, připravit se na další hodinu. Kritici tvrdí, že lepší je jít cestou společné domluvy a mobily naopak do vyučování zapojit.

A jaký je názor odborníků?

PRO: PaedDr. Michal Černý, Asociace ředitelů záladních škol

Nesouhlasil bych s plošným zákazem mobilů, jako je např. ve Francii. Pokud ale ředitel plně zodpovídá za dění v hodinách i o přestávkách, musí mít právo přijmout adekvátní opatření, pokud nejsou protizákonná. A to omezení používání mobilů opravdu není, byť občas někdo tvrdí něco jiného. Mobily ve školách jsou skutečně kontroverzní. Nejde jen o často zmiňovanou kyberšikanu, nahrávání učitelů nebo různé podvody (žák třeba vyfotografuje příklad a aplikace ho sama spočítá apod.). Mobily nemají všichni a nemají je stejné, tedy i jejich „pozitivní“ využití je problematické z hlediska rozdílů mezi žáky, nemluvě o technických a bezpečnostních aspektech připojování do školních sítí

PROTI: Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D., Katedra informačních technologií a teachnické výchovy, PedF UK

„Opakovaně jsem se vyjadřoval ve smyslu, že jen ty školy, které nejsou schopny zajistit smysluplné využití mobilů, musí přistoupit k restrikcím. Absolutně nesouhlasím s vyzněním současné úpravy zákona, kterou si většina lidí vykládá tak, že zákaz je správný – tedy vlastně vždy! Konečným cílem našeho školství je naučit žáky s tímto nástrojem zacházet ku prospěchu jich samých i celé společnosti. Jsem ochoten akceptovat i tento zákaz, ale jen tehdy, když bude zároveň doprovázen plánem, jak k tomuto společnému konečnému stavu dospět. A právě o tom je třeba se bavit! „