Židle pro všechny s potřebou vestibulárních podnětů

Potíže dokončovat úkoly a pracovat v časovém tlaku, snadno se rozptýlí vnějšími podněty, zapomínají pomůcky a úkoly, vykřikují v hodině, neposedí, chodí po třídě, vrtí se. To jsou některé z projevů dětí s tzv. ADHD, tedy syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou.

Školní výuka je pro tyto děti náročná, ovšem nejen pro ně. Děcko s takovou diagnózou může výrazně narušovat hodinu a komplikovat tak výuku učiteli i dětem. O tom jste se leckteří přesvědčili. „Lze s tím však pracovat,“ radí psycholožka a speciální pedagožka PhDr. Eva Šimotová.

„Skvělou základní pomůckou, která mírní projevy hyperaktivity a vedou pozornost dětí s ADHD, jsou balanční židle,“ potvrzuje PhDr. Šimotová. „Balanční židle totiž umožňují setrvávat v motorickém neklidu, aniž by dítě rušilo ostatní. Napomáhají též ventilovat napětí, kterému je dítě vystaveno.“

zdroj: Tereza Veselá photo

Vyzkoušejte židle Tilo. Jsou vhodné pro děti i dospělé se speciálními potřebami. Autisty, hyperaktivní (ADD nebo ADHD), Aspergerovým syndromem, poruchami učení, nebo s poruchami pozornosti, pro osoby , které k soustředení potřebují vestibulární podněty. Židle díky neklouzavé oblé spodní straně umožňuje  otáčet
se a naklánět se v rozmezí 360°, což zlepšuje smysl pro rovnováhu a vestibulární vnímání. Také k posílení vnitřních a zádových svalů.

Oblíbené aplikace a pomůcky Elišky Horáčkové


Eliška Horáčková učí angličtinu a francouzštinu na Soukromé základní škole ERIZA, s.r.o. v Mělníku. Je členkou spolku Otevřeno, který podporuje vzdělávání pedagogů.

zdroj: Eriza.cz

„Šikovný nástroj, pomocí kterého lze přidat zvukovou stopu k jakémukoli obrázku, fotce nebo videu, je Blabberize. Pro děti to je zábavnější než jen obyčejná nahrávka na záznamník. Dá se stáhnout i jako aplikace do mobilu, ale lépe funguje na počítači. Pro tvorbu vlastních interaktivních cvičení využívám online aplikaci Learningapps. Stačí mít nápad, vybrat šablonu, vyplnit obsah, uložit a nasdílet. Aplikace podporuje obrázky, videa, hudbu i textové dokumenty. A když vám chybí nápad nebo energie na přípravu vlastního cvičení, můžete si vybrat z mnoha již vytvořených aktivit. Pro tvorbu kvízů používám intuitivní aplikaci Kahoot, která po dobu pandemie měla zpřístupněnou i prémiovou verzi zdarma.

Učitel připraví kvíz, nastaví deadline, popř. časový limit a děti si mohou kvíz kdykoli spustit a vyplnit. Interaktivní výuku angličtiny s energickým učitelem Stevem najdete na Mywowenglish.com/cs. Po dobu prvních 30 dní jsou veškeré videomateriály zdarma, mnoho videí je navíc trvale na YouTube kanálu. A pro distanční výuku se mi osvědčilo připravovat testy v Microsoft Forms, které umí odpovědi přehledně vygenerovat do Excelu, jiný slovy automaticky je opravit. Další tipy najdete na Otevřeno.org v rubrice Informační aktovka.

Kvůli výuce ve skupinkách najala Valencie 4000 učitelů

Španělsko má ze všech evropských zemí včetně Velké Británie nejvíce diagnostikovaných pacientů s covidem (640 tisíc). Oblast Valencie se proto rozhodla rozdělit třídy do skupin po 20 a najmout přes 4 300 učitelů.

zdroj: Freepik.com

Kde Valencie jak lusknutím prstu vzala takový počet pedagogické síly, se redakce Gramotných bohužel nikde nedočetla. Lze ale očekávat, že se jedná např. o učitele v penzi (vzhledem k povaze viru se to nezdá jako nejchytřejší řešení, ale ve Francii také byli na jaře povoláni zpět „do služby“ vysloužilí lékaři). Financovat je bude ze státního „covidového“ balíku dvou miliard eur (54 miliard Kč) určených na vzdělávání. Posílení řad učitelů umožnilo vytvořit na tři tisíce skupin po 20 žácích a, alespoň teoreticky, dodržet 1,5metrové vzdálenosti při vyučování. Kromě učitelů najala Valencie další tři tisíce lidí, kteří pomohou s dozorem v jídelnách a dalšími doplňkovými službami. A myslí i na digitalizaci, do které investuje 33 milionů eur (890 miionů Kč), především do nákupu tabletů.

Martin Smrž: O financích začněte diskutovat s dětmi co nejmladšími

Finanční negramotnost zavedla spoustu našich spoluobčanů do exekučních pastí. Oběťmi této negramotnosti jsou také děti. Negramotní rodiče nemohou svým dětem předat finanční vzdělání. Chceme, aby se děti naučily hospodařit, i když to jejich rodiče třeba neumějí. Přečtěte si, co si o finanční gramotnosti myslí námi oslovení učitelé a třeba i lidé z komerční sféry, a jak by ji učili oni.

Co považuje za nejdůležitější a co by se snažil děti naučit tak, aby byly finančně gramotné nám sdělil Martin Smrž, výkonný ředitel Junior Achievement o. p. s.  

„Finanční gramotnost se může jevit jako sofistikovaná výuka, která patří do škol. Částečně to může být pravda, pokud se jedná o propojení například s podnikavostí, ale ve většině případů je důležité začít diskutovat s dětmi co nejmladšími. Nabízí se už v předškolním věku vysvětlovat co jsou jejich přání a co nezbytné výdaje rodiny a kolik co která věc stojí. Tyto diskuze připraví děti na vnímání hodnoty peněz od mala a postupně se jen budou prohlubovat.  Zároveň diskuze o běžných věcech, které děti  znají, je velmi důležitá, při výuce finanční gramotnosti. Důvodem je samozřejmě to, že dítě si je schopno k diskutované záležitosti najít svůj vztah a porozumět principům finanční gramotnosti na základě těchto jednoduchých činností, které potkává i ve svém životě“.

Foto: www.kidtownedu.cz

Také doporučuji několik tipů, jak s dětmi o financích mluvit.

1. Zjistěte, co o financích dítě ví, a jestli je něco, na co se chce zeptat

2. Vysvětlete mu základní pojmy jako je rozdíl mezi přáním a potřebou, pojem práce a odměny za vykonanou práci, uspokojování potřeb a plnění si přání a v neposlední řadě funkci spoření.

3. Dále dětem vysvětlete pojem přidané hodnoty v práci, kde zaměstnanci vytváří přidanou hodnotu pro zaměstnavatele, který pak dodává přidanou hodnotu pro svého zákazníka, nebo v podnikání kde podnikatel dodává přidanou hodnotu pro svého zákazníka.

4. Nechte dítě vysvětlit tyto pojmy vlastními slovy a zjistěte, jestli v něm nevyvolávají nějaký strach či obavu a jak tyto pojmy chápe.

5. Doplňujte další fakta a ukázky fungování rozpočtu domácnosti, případně rozpočtu jeho zálib (bavte se třeba o tom, jak nákladné je hrát fotbal či se učit hrát na kytaru, pozn. redakce)

6. Podívejte se na stránky www.jaczech.org a stáhněte si některé praktické příklady na výuku finanční gramotnosti.

Zapište si do diáře

Přinášíme tipy na akce, které by vám neměly uniknout

19. 9. 2020: PRIM@ Konference 2020, Pedagogická fakulta UK

Určeno pedagogům se zájmem o vzdělávání v informatice a IT

24. – 25. 10. Konference Vzdělávání pro budoucnost, Novotného lávka 5, Praha

Zaměřeno na:

  • Rozvoj nadání dětí
  • Efektivní vzdělávání
  • Digitální vzdělávání.

Přihlásit se můžete do 20.10. Konference má akreditaci MŠMT a více informací najdete zde. https://konference.mensa.cz/

16. 9. Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte – rozvoj čtenářské a literární gramotnosti, MKZ Jeseník

Seminář je určen pro učitele MŠ a 1.stupně ZŠ. Organizátoři z Centra celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého slibují praktický seminář zaměřený na množství nápadů a námětů ke tvořivé hře a tvořivému zpracování pohádek pro děti v MŠ a ZŠ.  Seminář je možné hradit ze šablon.  A navíc podzim v Jeseníku – když se vydaří počasí, sotva najdete pohádkovější místo😊. Více informací naleznete zde.

21.9. Osobnostní rozvoj aneb „líný“ učitel ve výuce – jak učit dobře a efektivně, Gymnázium Olomouc-Hejčín

Seminář je postavený na praktických aplikacích filozofie, kterou možná znáte z knihy Líný učitel, ale seminář pro vás má být užitečný, i když knihu neznáte. Chcete-li si knihu před tím přečíst, napsal ji Robert Čapek (ten také seminář povede) a vydalo nakladatelství Raabe. Takže se nejen dozvíte něco zajímavého, ale ještě potkáte spisovatele. Seminář lze hradit ze šablon. Více informací naleznete zde.

Vyrušují v hodině? Rozhodně je za to netrestejte.

Mají potíže dokončovat úkoly a pracovat v časovém tlaku, snadno se rozptýlí vnějšími podněty, zapomínají pomůcky a úkoly, vykřikují v hodině, neposedí, chodí po třídě, vrtí se. To jsou některé z projevů dětí s tzv. ADHD, tedy syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Školní výuka je pro tyto děti náročná, ovšem nejen pro ně. Děcko s takovou diagnózou může výrazně narušovat hodinu a komplikovat tak výuku učiteli i dětem. Lze s tím však pracovat.

O tom, jaké existují metody ve výuce třídy s dítětem či dětmi s ADHD a jak s takovou situací naložit jsme si povídali s psycholožkou a speciální pedagožkou PhDr. Evou Šimotovou.

Jak ve třídě rozpoznat žáky s ADHD a jak postupovat?

Ve škole se tyto děti projevují především sníženou koncentrací pozornosti, mají potíže dokončovat stanovené úkoly a pracovat v časovém tlaku, nechají se snadno rozptýlit okolními podněty, zapomínají pomůcky a úkoly, neudrží pořádek ve věcech, vykřikují, vrtí se, vstávají ze židle, chodí po třídě apod. Jejich výkonnost může v průběhu dne i v průběhu vyučovací hodiny výrazně kolísat, vyšší bývá na začátku výuky i v začátcích každé hodiny. Některé děti bývají motoricky neobratné, mají potíže s koordinací pohybů. Mohou se také objevovat potíže s navazováním sociálních kontaktů a vztahů s vrstevníky. 

Pokud má pedagog podezření na tuto poruchu, měl by informovat rodiče a doporučit jim návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Ta pak může takového žáka zařadit do systému podpůrných opatření, doporučit vhodné metody práce, individuální vzdělávací plán, pomůcky či podporu asistenta pedagoga.

Jak s dětmi s poruchou pozornosti pracovat? Jak k nim přistupovat? 

U žáků s ADHD je potřeba, aby pracovali v kratších časových úsecích, měli možnost relaxace, střídaly se u nich činnosti. Potřebují častější zpětnou vazbu, která je nejen motivuje k dalšímu úsilí, ale také vede jejich pozornost. Přínosné pro ně je posadit je do některé z předních lavic, aby měli těsnější kontakt s vyučujícím. Ten také může využít zklidňující dotek, například položení ruky na rameno. I v průběhu vyučovací hodiny je vhodné umožnit jim pohybové uvolnění, třeba tím, že smažou tabuli, rozdají sešity apod. Díky tomu mají možnost zregenerovat. Důležité je, aby pedagog obtížím dítěte rozuměl a aby se snažil nastavit mu podmínky ve škole tak, aby se v ní pokud možno mohlo pohybovat normálně.

V čem jsou děti s ADHD specifičtí? Mohou třeba nějak vyniknout?

Děti s ADHD mají velkou fantazii, jsou kreativní. Dokáží vymyslet originální řešení, nenechávají se svazovat konvencemi. Dokáží tak vynikat v různých tvůrčích činnostech, mívají tvořivé nápady. Umí se také velmi nadchnout pro nějakou činnost, dovedou být zapálení.

Jak může přítomnost takového žáka ovlivnit kolektiv třídy?

V kolektivu vrstevníků mívají děti s ADHD komplikované postavení. Často mohou být i sociálně obratné, ale ve velké míře je limitují projevy této poruchy. Kontakt se spolužáky bývá narušen zbrklostí a impulzivním chováním, kdy se mnohdy dostávají do konfliktních situací. Důležitou roli v tomto sehrává pedagog, který by měl o vzájemné vztahy ve třídě pečovat a snažit se zabránit tomu, aby se z takového žáka nestal třídní šašek, obětní beránek, nebo naopak agresor nebo outsider. Pokud je porucha masivnější, dítě je často i ostatními žáky vnímáno jako rušivý element, který vyžaduje zvýšenou pozornost na úkor ostatních.

Je potřebná úzká spolupráce s rodiči? 

Spolupráce rodičů a pedagoga je důležitá. Jednak si mohou vzájemně předávat informace o vzdělávání žáka, jeho pokrocích i chování, dále se tak zajišťuje jednotný výchovný přístup, shodné požadavky a hranice ve výchově. Pedagog by si měl být vědom, že výchova takového dítěte je pro rodiče náročná a mnohdy frustrující. Je důležité ukázat jim zúčastněnou oporu. V komunikaci s nimi, pro udržení jejich morálky, je nezbytné dávat jim také pozitivní zpětnou vazbu, potomka pochválit, vyjádřit optimistický výhled do budoucna, neorientovat se jen na nezdary a výchovné prohřešky.

Jaký je váš recept pro práci s dětmi s ADHD a čím byste mohla pedagogy při práci s těmito dětmi inspirovat? 

Žákům s ADHD mohou pomoci pomůcky, které vedou jejich pozornost, mírní projevy hyperaktivity. Ty při své práci velmi často využívám. V prvním případě se může jednat v rozumné míře a tak, aby to naopak dítě nerozptylovalo, o různé organizéry, zvýrazňovače, záložky pro lepší orientaci v textu apod. V druhém případě je vhodné využívat balanční míče, balanční židle Tilo, kousátka a další. Vzhledem k tomu, že dítě není mnohdy schopné ovládnout svou hyperaktivitu, stojí ho to tolik úsilí a energie, že nedokáže vnímat své okolí, tyto pomůcky mu umožňují setrvávat v motorickém neklidu, aniž by rušilo ostatní. Napomáhají ventilovat napětí, kterému je dítě vystaveno. Velmi se mi osvědčily i temné stany použitelné ve třídách. Pokud jsou vybavené stimulačními světelnými předměty, různými přelévátky a přesýpátky tak skvěle poslouží jako relaxační smyslová místnost. V nich mají děti možnost si odpočinout, setrvat v klidu a lépe se zrestartovat do další činnosti.

Soutěžte o lidské tělo na Festivalu vědy.

Kidtownedu.cz je partnerem tradičního Festivalu vědy, který se letos odehraje virtuálně a jehož hlavním mottem je Inovace pro budoucnost.

Lidské tělo a další ceny do soutěže Festivalu vědy věnoval Kidtownedu.cz.
Foto: Tereza Veselá photography

„Velmi vítám, že se Festival vědy uskuteční přes komplikace s Covidem i letos. To, že proběhne v online prostředí, je skvělým počinem, který naváže na jarní zkušenost škol s online výukou. Těším se, že organizátoři Festivalu společně s jeho partnery dokážou oslovit ještě větší procento dětí i učitelů a ráda je v této činnosti aktivně podpořím. Vidím velký potenciál v propojení vědy a výuky na základních školách, protože tím vzniká zcela přirozená motivace žáků pro další studium.“, říká Marie Kubíková, radní Městské části Praha 6 odpovědná za oblast školství.

Zakladatelka Kidtownedu.cz Jana Vyhlídalová vysvětluje, proč se rozhodla pro partnerství s Festivalem: „Chceme, aby z našich dětí vyrostli chytří a vzdělaní dospělí, kteří uvažují kriticky a samostatně, umějí pracovat s informacemi a dokážou najít řešení složitých problémů. Jako společnost můžeme uspět jen, když budeme schopni přemýšlet a inovovat. To se bez kvalitního vzdělání neobejde. Festival vědy je akce, která právě tento typ myšlení a zvídavost v dětech podporuje a rozvíjí.” Kidtownedu.cz věnoval do festivalové soutěže modely lidského těla, lidské kostry, lidského oka, ucha, lidského srdce a spoustu dalších výher. Děti je mohou vyhrát třeba pro svou školu nebo třídu, když zodpoví otázky, které pro ně pořadatele Festivalu připravili. Losovat se bude ve dvou vlnách: poprvé v září a po dvou měsících ještě jednou.

Škola zakázala mobily na hřišti. Kvůli rodičům

Základní škola v britském Leigh vyhlásila své hřiště, kde rodiče děti po vyučování vyzvedávají, za bezmobilovou zónu.  Důvod? Rodiče od smartphonů neodrhli oči a dětem pomalu neodpovídali na pozdrav. „Prosím, najděte si čas a mluvte se svými dětmi,“ apelovala na facebookové stránce školy její ředitelka Wendy Cathie a připomněla, že komunikace s dítětem rozvíjí jeho slovní zásobu i rozumové schopnosti včetně kritického myšlení.