Proč G-inspirativní úterý

G jako Gramotní. Gramotní mediálně, finančně, čtenářsky, výpočetně, pohybově. Prostě funkčně gramotní pro život ve 21. století.

Věříme, že zde najdete inspiraci pro lepší uchopení těchto průřezových témat, a že společně přispějeme k výchově samostatných, kriticky uvažujících dětí, z nichž vyrostou vzdělaní dospělí.

Jana Vyhlídalová, zakladatelka Gramotní.cz