Jak prolomit ledy a mluvit s citlivými dětmi

První měsíc školní docházky je za námi. Možná ani to ne, neboť několik tříd, ba i škol muselo strávit povinné období v karanténě. Někteří prvňáčci si kvůli učitelům v karanténě museli na svůj první den ve školní lavici počkat 10 dlouhých dnů. Jiní žáci se do školy vrátili po půlroční pauze. Už to samo o sobě je dost na vybočení z rovnováhy, do toho kuriózní pravidla s rouškami a nakonec ještě zákaz zpěvu.

A co když pak jako učitel musíte řešit vztahy ve třídě? Introvertní či bojácné žáky? Citlivé povahy, které se zavřou do sebe a je těžké přijít na to, co je vlastně trápí?

zdroj: Freepik.com

Vyzkoušejte tipy psycholožky Zuzany Knesplové, jak prolomit ledy a mluvit s dětmi: „Vhodné je zařadit aktivity, kde se sdílí zkušenosti – např.  aktivita RUCE. Každý si obkreslí své ruce na papír, do jedné napíše kladné zkušenosti, např, co se mu ve třídě líbí, co ho baví, co se mu povedlo. Do druhé se pokusí pojmenovat nebo nakreslit to, co ho netěší, stresuje, nebo dokonce straší, co by rád vypustil.

Podobně lze zapojit všelijaká témata, řešit dilema, spravedlivě rozhodnout, zrekapitulovat současnu situaci… Pokud se nejedná o citlivé téma, RUCE je možné sdílet ve skupině, v celé třídě, udělat výstavu. Získejte také zpětnou vazbu od dětí, jak si po zkušenosti s koronavirem představují školu? Co by se mohlo ve výuce změnit, co jim naopak chybělo v karanténě? S tím dále pracujte. Lze využít dotazníky, mluvit pak o výsledcích. Možností je spousta, záleží na osobnosti, schopnostech a kreativitě učitele. Určitě je dobré přizvat ke spolupráci školního psychologa, který může pomoci s aktivitami na míru pro danou třídu. Inspiraci lze také hledat v manuálech, které vytvořily před koncem školního roku některé organizace, např. Semiramis nebo poradna Vigvam.“

Tipy na rozvoj finanční gramotnosti

Minulý týden nám Martin Smrž, výkonný ředitel Junior Achievement o. p. s. prozradil, jak začít s výukou finanční gramotnosti u malých dětí. Dnes vám přinášíme pokračování s konkrétními tipy, jak zapojit finanční gramotnost do vašich hodin.

Zdroj: Freepik.com

Příklady cvičení na rozvoj finační gramotnosti:

1. Urči některé činnosti, které Vojta zmiňuje v dopise svému kamarádu (viz níže) a které mohou stát peníze. Uhádneš, kolik mohou stát?

Mám se tu, v Děčíně, dobře a dělám spoustu zajímavých věcí. Včera jsem šel do muzea a viděl kosti dinosaurů a dnes jsem byl v ZOO. Zítra půjdu s maminkou a tatínkem plavat. Měl jsem spoustu zmrzliny, čokoládovou mám nejradši. Kéž byste byli tady! Srdečně zdraví Vojta.

2. Kam bys chtěl/a jet na nejlepší prázdniny v České republice.

3. Zjisti o vybraném místě více informací a také vyhledej, jaké atrakce by se tvé rodině mohly líbit.

4. Vytvoř plán na prázdniny nebo na jednodenní výlet. Zkus si nápady napsat anebo vytvoř nástěnku s obrázky, která bude tvé plány vystihovat.

5. Až budeš mít plán hotový, urči, jaká bude cena jednotlivých položek tvého plánu.

6. Zamysli se nad tím, jak bys mohl/a snížit výdaje na realizaci svého plánu na výlet nebo během prázdnin.

7. Zkus si vypsat, co by se o prázdninách mohlo dělat zdarma.

8. Podívej se na prázdninový plán a zapiš si 5 věcí, které můžeš o prázdninách na vybraném místě dělat zdarma, a 5 věcí, které bys musel/a platit.

9. Vyber 3 aktivity, které by sis o prázdninách přál/a dělat nejvíce. Stojí tyto činnosti peníze, nebo jsou zdarma?

Martin Smrž: O financích začněte diskutovat s dětmi co nejmladšími

Finanční negramotnost zavedla spoustu našich spoluobčanů do exekučních pastí. Oběťmi této negramotnosti jsou také děti. Negramotní rodiče nemohou svým dětem předat finanční vzdělání. Chceme, aby se děti naučily hospodařit, i když to jejich rodiče třeba neumějí. Přečtěte si, co si o finanční gramotnosti myslí námi oslovení učitelé a třeba i lidé z komerční sféry, a jak by ji učili oni.

Co považuje za nejdůležitější a co by se snažil děti naučit tak, aby byly finančně gramotné nám sdělil Martin Smrž, výkonný ředitel Junior Achievement o. p. s.  

„Finanční gramotnost se může jevit jako sofistikovaná výuka, která patří do škol. Částečně to může být pravda, pokud se jedná o propojení například s podnikavostí, ale ve většině případů je důležité začít diskutovat s dětmi co nejmladšími. Nabízí se už v předškolním věku vysvětlovat co jsou jejich přání a co nezbytné výdaje rodiny a kolik co která věc stojí. Tyto diskuze připraví děti na vnímání hodnoty peněz od mala a postupně se jen budou prohlubovat.  Zároveň diskuze o běžných věcech, které děti  znají, je velmi důležitá, při výuce finanční gramotnosti. Důvodem je samozřejmě to, že dítě si je schopno k diskutované záležitosti najít svůj vztah a porozumět principům finanční gramotnosti na základě těchto jednoduchých činností, které potkává i ve svém životě“.

Foto: www.kidtownedu.cz

Také doporučuji několik tipů, jak s dětmi o financích mluvit.

1. Zjistěte, co o financích dítě ví, a jestli je něco, na co se chce zeptat

2. Vysvětlete mu základní pojmy jako je rozdíl mezi přáním a potřebou, pojem práce a odměny za vykonanou práci, uspokojování potřeb a plnění si přání a v neposlední řadě funkci spoření.

3. Dále dětem vysvětlete pojem přidané hodnoty v práci, kde zaměstnanci vytváří přidanou hodnotu pro zaměstnavatele, který pak dodává přidanou hodnotu pro svého zákazníka, nebo v podnikání kde podnikatel dodává přidanou hodnotu pro svého zákazníka.

4. Nechte dítě vysvětlit tyto pojmy vlastními slovy a zjistěte, jestli v něm nevyvolávají nějaký strach či obavu a jak tyto pojmy chápe.

5. Doplňujte další fakta a ukázky fungování rozpočtu domácnosti, případně rozpočtu jeho zálib (bavte se třeba o tom, jak nákladné je hrát fotbal či se učit hrát na kytaru, pozn. redakce)

6. Podívejte se na stránky www.jaczech.org a stáhněte si některé praktické příklady na výuku finanční gramotnosti.

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D: Čtením pro potěšení ke čtenářské gramotnosti

Představte si, že jste pozván/a na základní školu na jeden den (cca 4 hodiny) jako učitel/ka. Vaším úkolem je předat dětem co nejvíce informací z oblasti, ve které se pohybujete. Co vy, se svými zkušenostmi  považujete za nejdůležitější, a co byste se snažil/a děti naučit tak, aby byly připraveny na život v 21. století a proč. 

Odpovídá: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (1986)Působí na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK,  kde se věnuje formativnímu a školnímu hodnocení, čtenářské gramotnosti a pregramotnosti a literatuře pro děti a mládež. Vystudovala PedF UK, obor učitelství ČJ a ZSV, doktorát získala v oboru pedagogika. Podílela se na knize Formativní hodnocení ve výuce.

Nejsem příznivcem jednorázových akcí, ale systematické a dlouhodobé
práce, která přináší trvalé účinky. Zde odvádí vynikající práci např. Kritické myšlení, nadace Pomáháme školám k úspěchu a Čtenářské kluby.


Při návštěvě školy bych uspořádala výměnu zkušeností nad tituly s tématy
blízkými cílové skupině, aby byl podpořen vztah ke čtení, zejména čtení
pro potěšení, s kvalitním textem, ilustrací a typografickou úpravou. Pro
společnou práci bych zvolila knihu Olgy Masiukové Jak voní týden – ta
představuje čtenáři svět očima nevidomé 11leté dívky, která přistupuje k
životu s nakažlivým optimismem; tematizována je i otázka smrti domácího
mazlíčka či výchova v rozvedené rodině.

Prostřednictvím vybraných čtenářských strategií a v souladu s integrativním modelem čtenářské gramotnosti (propojuje hudební, výtvarné, dramatické, pohybové prvky, zapojení všechny smyslů) bych žákům umožnila hlubší prožitek z knihy, chápání souvislostí, porozumění textu a dala prostor pro sdílení
prožitků a interpretací s dalšími čtenáři.

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (1986)Působí na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK,  kde se věnuje formativnímu a školnímu hodnocení, čtenářské gramotnosti a pregramotnosti a literatuře pro děti a mládež. Vystudovala PedF UK, obor učitelství ČJ a ZSV, doktorát získala v oboru pedagogika. Podílela se na knize Formativní hodnocení ve výuce.

Ida Křížová: Instantní život

Učit mediální gramotnost je nesmírně těžké. Jsme zahlceni informacemi z nejrůznějších médií, která mají různé vlastníky a různé zájmy. Náš svět změnila sociální média. Každý dnes může publikovat svou pravdu. Pomáháme učitelům orientovat se v tomto komplexním informačním světě. Přinášíme nápady, inspiraci, podporujeme výměnu zkušeností.

Představte si, že jste pozván/a na základní školu na jeden den (cca 4 hodiny) jako učitel/ka. Vaším úkolem je předat dětem co nejvíce informací z oblasti, ve které se pohybujete. Co vy, se svými zkušenostmi  považujete za nejdůležitější, a co byste se snažil/a děti naučit tak, aby byly připraveny na život v 21. století a proč. 

Odpovídá Ida Křížová, majitelka agentury Mamadam. Agentura Mamadam se specializuje na služby PR a influencer marketing.

Mediálně gramotní…

„Nevěřte všemu, co vidíte aneb není všechno zlato, co se třpytí.
Dnešní doba je těžká v tom, že všude kolem nás jsou sociální sítě,
které spousty z nás dovádějí k tomu, že se na nich prezentujeme
pouze v tom lepším světle. Nikdo se nechce ukazovat v situacích kdy
je smutný, něco se mu nedaří, pohádá se. Takže se většinou koukáme na rozesmáté a úspěšné lidi, kteří ukazují kde si co nového koupili,jaká úžasná místa navštívili. I pro nás, odborníky, kteří v tomto světě pracují a moc dobře si uvědomují, že realita je jiná, je to někdy dost náročné na psychiku. Člověk má tendence se srovnávat a závidět a myslet si, že se mají lépe než my. Nesmíme zapomínat, že většina
z influencerů má příspěvky zaplacené, pečlivě dopředu naplánované,
nastylizované a s použitím filtrů. Je to jejich práce, která je živí.
V reálném životě jsou to stejní lidé jako my, kteří mají také starosti,
ne každý den jsou veselí a ne vše se jim daří. Proto je důležité si toto
uvědomovat, vždy, když někoho sledujete a nevěřit slepě tomu, co
vidíte. Instagram is not real life!

Pozn. redakce: Za fotkou Idy Křížové není Instagram. Ona se tak narodila:-)

Proč G-inspirativní úterý

G jako Gramotní. Gramotní mediálně, finančně, čtenářsky, výpočetně, pohybově. Prostě funkčně gramotní pro život ve 21. století.

Věříme, že zde najdete inspiraci pro lepší uchopení těchto průřezových témat, a že společně přispějeme k výchově samostatných, kriticky uvažujících dětí, z nichž vyrostou vzdělaní dospělí.

Jana Vyhlídalová, zakladatelka Gramotní.cz