Učitelský fuck-up Dominiky Pospíšilové

Děkujeme Dominice Pospíšilové za odvahu sdílet s námi svůj učitelský přešlap. Tady je.

„Ještě během studií jsem vedla volitelný seminář zaměřený na komunikační dovednosti. Na úvod každé hodiny vystoupil jeden ze studentů s krátkou prezentací na libovolné téma týkající se komunikace a cílem bylo vyzkoušet si mluvení před lidmi a prakticky využít to, o čem jsme mluvili v rámci teorie. Jednou předstoupil před tabuli třídní podivín. Jeho téma bylo opravdu „mimo mísu“, ale zazmatkovala jsem, že jsem možná měla s každým téma probrat předem a že bych mu měla dovolit svou práci odprezentovat, třeba překvapí. Jenže nepřekvapil, píchnul pohled do stropu a nadšeně chrlil informace o hercích 50. let minulého století, které jeho vrstevníci sotva znali podle jména, a prokládal to poznámkami jako „jak jistě víte“ a „to ani nemusím říkat, ale tak pro jistotu“. Třída se výborně bavila, prezentace se protáhla z 10 minut na 20, 30, 40… Nedokázala jsem ho zastavit, protože nereagoval na výzvu, že jeho čas už vypršel, a upřímně jsem se bavila úplně stejně jako jeho spolužáci. Postupně mi ale začalo docházet, jak moc se ztrapňuje a že celá tahle hodina bude úplně k ničemu. Ale jak z toho ven jsem netušila. Měla jsem strach ukázat, že nevím, co s ním, nechtěla jsem se ho dotknout, ale nakonec jsem mu prokázala asi tu nejhorší službu.“

Zdroj: archív D. Pospíšilové