Urči, jaká slova jsem vynechal

V dnešním pondělním kvízu můžete opět procvičit verbální logiku. Z možností a-e vyberte ta správná slova, která byla z textu vynechána.

Otec slíbil ________za každou dobrou známku deset korun. Od té doby se začaly synovi známky den ode dne ________. Až otec pojal podezření: „Poslouchej, ________, nedělíš ty se o peníze s paní _______?“

MOŽNOSTI

a) synovci – zlepšovat – dcero – učitelkou

b) synovi – zhoršovat – synu – učitelkou

c) synovi – zlepšovat – dcero – učitelem

d) dceři – zlepšovat – synu – učitelkou

e) synovi – zlepšovat – synu – učitelkou

f) dceři – zhoršovat – synu – učitelem

Autorem kvízu je Václav Fořtík, Centrum nadání, o. p. s.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

e)

Otec slíbil synovi za každou doboruznámku deset korun. Od té doby se začaly synovi známky den ode dne zlepšovat. Až otec pojal podezření: „Poslouchej, synu, nedělíš ty se o peníze s paní učitelkou?“