Matematická váha k porozumění matematických pojmů

Pokud je vašim cílem, aby se děti jen neučili násobilku nazpaměť, ale porozuměli základním matematických pojmům jako je porovnávání (>,<,=), sčítání, odčítání, dělení a násobení, pořiďte jim Matematickou váhu. Je vhodná i do hodin fyziky k vysvětlení pojmů fyzikálních jako je vyvažování a pákový efekt. Váha je vybavena číselnou osou, na kterou se přikládají desetigramové destičky.  K dispozici je i menší verze.

Zdroj: Tereza Veselá photo

Matematickou váhu můžete objednat zde.

Prolistujte si Kidtown Edu katalog vzdělávacích pomůcek 2020/21 zde.