Inspirace ze Singapuru: Hodiny chovatelství naučí děti soucitu


Stále častěji se mluví o nutnosti kultivovat v dětech soucit a empatii. V Singapuru se rozhodli na to jít skrze domácí mazlíčky. Tamní asociace veterinářů vypracovala ve spolupráci s ministerstvem školství a Agenturou preprimární a primární péče nový vzdělávací program. Program zahrnující teoretickou výuku ve školách, ale i výlety do chovatelského centra je určen pro předškoláky a děti z prvního stupně základních škol a bude součástí kurikula. Učební pomůcky k výuce péče o zvířata, o jejich chování a interakci s lidmi zahrnují pracovní listy, videa, prezentace, obrázkové knížky a 3D modely. Školky a školy je „nafasují“ na jaře 2021. Praktické zkušenosti a dovednosti děti získají během exkurzí na chovnou stanici, kde si budou moci pohrát s křečky, činčilami a králíky.

zdroj: Freepik.com