Hrací kostky dědy Lesoně – porovnejte sílu jednotlivých družstev zvířátek

Učitelům Hejného metody není třeba postavu dědy Lesoně představovat. Pro ty, kteří se s Hejného metodou teprve seznamují, dovolte krátký úvod. Děda Lesoň je didaktické matematické prostředí, které je uvedeno příběhem o dědovi Lesoňovi, který má rád zvířátka, pečuje o ně a pořádá pro ně hry. Jednou z nejoblíbenějších je přetahovaná. Děda se stará o hodně zvířátek, nejradši má myši, kočky a husy. Každé ze zvířátek má svou sílu. Myši jsou nejslabší, kočky jsou silnější a husy ještě silnější. Když pro ně děda Lesoň připravuje přetahovanou, ví, že když se přijde myš přetahovat s kočkou, kočka vyhraje. Ale když k myši přiběhne ještě jedna myš a budou se přetahovat s kočkou, přetahovaná dopadne nerozhodně. V jiné přetahované, když se kočka přetahuje s husou, vyhrává husa. Ale když kočce přijde na pomoc myš, tak přetahovaná s husou dopadne nerozhodně.

K využití principu přetahované jsou k dispozici Hrací kostky se zvířátky dědy Lesoně. Každá kostka má na stranách nalepené ikony šesti nejslabších zvířátek dědy Lesoně (myš, kočka, pes, husa, koza, beran). 

Kostky jsou určeny k porovnávání síly jednotlivých družstev zvířátek. Při hře dvou hráčů hodí každý čtyřmi kostkami, a pak žáci řeší, které družstvo je silnější. Je možné házet i menším počtem kostek, aby byly úlohy jednodušší.

zdroj: Tereza Veselá photo

Hrací kostky se zvířátky dědy Lesoně objednávejte zde

Prolistujte si Kidtown Edu katalog vzdělávacích pomůcek 2020/21 zde.