Verbální logika

V dnešním PONDĚLNÍm KVÍZu si pohrajeme s verbální logikou a potrénujeme porozumění textu.

VYBERTE SPRÁVNOU TROJICI SLOVA A DOPLŇTE TEXT

„Abych zabránil ________, upil jsem z rozvodněné řeky vodu,” vypráví obyvatelům zatopeného městečka o svém hrdinském činu obr.
„Tak proč je teď celé město pod ______, hm?”
„Omlouvám se, už jsem to nestihnul na _______.”

MOŽNOSTI:

A) záplavám – mostem – stanici

B) neštěstí – horou – představení

C) katastrofě – dohledem – kontrolu

D) potopám – vodou – záchod

E) hrozbě – dohledem – koncert

F) lavině – sněhem – nočník

Autorem kvízu je Václav Fořtík, Centrum Nadání o. p. s.

ŘEŠENÍ

„Abych zabránil potopám, upil jsem z rozvodněné řeky vodu,” vypráví obyvatelům zatopeného městečka o svém hrdinském činu obr.
„Tak proč je teď celé město pod vodou, hm?”
„Omlouvám se, už jsem to nestihnul na záchod.”