Neklasifikovat uplynulé distanční pololetí?

Pandemií koronaviru vynucené změny ve vzdělávání by podle mnohých pegagogů měly znovuotevřít diskusi o tom, jak žáky a studenty hodnotíme. Podle nich distanční vzdělávání jasně ukázalo limity známkování a je na čase nahradit ho jinými způsoby hodnocení.

zdroj: Freepik.com

I v metodickém doporučení MŠMT se píše, že hodnocení nemá být využíváno jako mocenský prostředek k vyvíjení nátlaku na žáky. A pokud to situace umožňuje, upravit školní řád v oblasti hodnocení tak, aby lépe vyhovoval distančnímu vzdělávání. Úplně od hodnocení studijních výkonů dosažených z domova za obrazovkou počítače opustit? 

„Při výuce distančním způsobem je poskytování kvalitní zpětné vazby nepostradatelné, neboť podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku,“ píše se v materiálu.

A co si myslíte vy?


Mělo by se kvůli zavření škol opustit od hodnocení za první pololetí?

PRO

PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel ZŠ Šlapanice

Jsem pro to, aby se nejen kvůli zavření školy postupně opustil model kvantitativního, sumativního hodnocení. Tato relikvie z18. století stále vzbuzuje ve společnosti dojem, že vypovídá o tom, „jak“ dítě umí vyjmenovaná slova. Pominu-li samotnou (ne)vypovídající hodnotu těchto známek, je důležité, co je touto formou hodnocení učíme. Učíme je „učit se“ pro rychlou odměnu. Tzv. vnější motivací vedeme děti k tomu, že se „učí pro známku“. A to je velká chyba. Zároveň známkou (a to i špatnou) určitým způsobem uklidňujeme rodiče. Na otázku „co bylo ve škole“ uklidní odpověď „nic“ nebo „trojka“ z češtiny“. Proto bych využil současné situace k nastartování společnosti a rodičů k diskuzi nad hodnocením ve školách. Aby nakonec i babičky bez rozpaků rozdávaly odměny za vysvědčení po přečtení krátkého textu o práci vnoučka za pololetí v češtině. Tomu by právě ono opuštění pomohlo.

Foto: archív PhDr. Pavla Vyhňáka

PROTI


Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D.
zástupce ředitele, ZŠ Londýská, Praha

Určitá zpětná vazba žákovi, jak v tomto pololetí pracoval, nutná určitě je. Zpětnou vazbu potřebuje každý. Je však otázkou, na základě jakých podkladů vlastně budou učitelé hodnotit. Asi největší kantorskou chybou by bylo nyní po návratu do škol zahltit žáky písemkami a testy, jen aby učitel měl dost známek. Jelikož je hodnocení vždy za celé pololetí, je nutné i výstupy z distanční výuky brát v potaz, bez ohledu na to, že nevíme, jestli jsou či nejsou opsány. (To však mnohdy nevíme ani ve škole). Dovolím si zde citovat Vyhlášku 48/2005 Sb.: „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků … .“ Jestli tedy jsme schopni tuto vyhlášku dodržet, pak hodnoťme. Nezapomeňme hlavně na ten respekt k individuálním vzdělávacím potřebám žáků.

FOTO: zdroj londynska.cz

FOTO: zdroj londynska.cz