Oblíbené pomůcky a aplikace Samanthy Pražské

Na PedF UK studuje matematiku a francouzštinu. Od patnácti let doučuje matematiku, fyziku, chemii a češtinu. Je lektorkou Školy Populo a členkou spolku Otevřeno, který podporuje vzdělávání pedagogů.

Foto: archiv S. Pražské

Přestože jsem zastáncem vlastního mozku, online kalkulačky Cymath.com a Mathway.com/Algebra už jsem nejednou ocenila ve chvíli, kdy jsem si nevěděla rady a nebo jsem si potřebovala svůj výsledek ověřit. Tyto kalkulačky totiž ukazují nejen výsledek, ale i postup, který k němu vedl.  Podklady pro hodiny ráda čerpám z webových stránek Realisticky.cz, jejichž autorem je gymnazijní profesor Martin Krynický. Jsou plné učiva matematiky pro ZŠ i SŠ a jako bonus najdete u jednotlivých kapitol i pedagogické poznámky. Na GeoGebra.org naleznete aplikace pro zobrazení grafů funkcí, geometrii a 3D matematiku. Využijete je pro zadávání úkolů a krása je, že už nemusíte pořád něco přeměřovat. Stačí dobře ovládat teorii, zadat parametry a je to! Další tipy pro online výuku najdete v Informačních aktovkách na Otevřeno.org.