SLOVNÍ ZÁSOBA

Máme pro vás malou rozcvičku na slovní zásobu po víkendu 🙂 Připraveni?

Callisto je měsíc Jupiteru.

Těleso je tvořeno horninami a ledem v přibližně stejném poměru.

Spektroskopická měření naznačují, že se na povrchu nachází vodní led, oxid uhličitý, křemičitany a organické látky.

Jeho kůra je silná až 150 km, pod ledovou kůrou se nachází v hloubce okolo sto km zřejmě relativně tenký oceán slané vody a pod ním již jen jádro složené z křemičitanů. 

NAJDI v textu:

a) ruský zápor 

b) hodně dřeva 

c) severského paroháče 

d) starověkou zbraň

Autorem kvízu je Václav Fořtík, Centrum nadání o. p. s.

NÁPOVĚDA

a) ruský zápor – nět

b) hodně dřeva – les

c) severský paroháč – los

d) starověká zbraň – kyj

ŘEŠENÍ

a) ruský zápor – nět – relativně tenký

b) hodně dřeva – les – Těleso

c) severského paroháče – los – okolo sto

d) starověkou zbraň – kyj – látky. Jeho