Domácí úkoly: nutnost, nebo zlo?

S každým zářijovým návratem do školy se mezi rodiči rozvíří debata nad domácími úkoly, jejich množstvím, frekvencí i smyslem. Čeští žáci přitom v porovnání se svými zahraničními vrstevníky tráví nad úkoly výrazně méně času. Alespoň v přírodovědných předmětech a matematice, jak kázala studie think-tanku IDEA z roku 2018.

zdroj Freepik.com

Čeští osmáci tráví nad úkoly z přírodovědných předmětů včetně matematiky nejméně času ze všech osmáků z 45 testovaných zemí, a to 9 minut na každou vyučovací hodinu. Ve čtvrté třídě o něco déle – 13 minut. 

„Čeští učitelé domácí úkoly moc často nedávají, a když už je zadají, tak nejsou časově moc náročné,“ okomentoval pro iDnes.cz výsledek studie jeden z jejích autorů, ekonom Daniel Münich. Studie vycházela z dat mezinárodních šetření TIMSS. 

To ale podle autorů studie automaticky neznamená, že by se počet a náročnost domácích úkolů měly zvýšit. Navíc není prokázáno, že vyšší zatížení úkoly přináší lepší studijní výsledky. 

Patří tedy domácí úkoly do moderního vzdělávání?

PRO

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA
náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI

Foto: archív

Cílem vzdělávání je mj. také vést člověka k učení se po celý život, při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání. Domácí úkoly mohou pomoci tento cíl naplnit. Domácí úkol se zadává pro upevňování znalostí či dovedností, pro zopakování učiva nebo v zájmu ukotvení pracovních návyků žáka. Úkoly by měly vést k procvičování či lepšímu pochopení již probraného učiva, naopak by neměly suplovat práci učitele. Domácí úkoly by měly být motivační, přiměřené z hlediska obsahu i četnosti zadávání, pro žáky alespoň něčím atraktivní a jejich provedení by nemělo vyžadovat větší podporu ze strany rodičů. 

PROTI

Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, MUNI

Foto: archív

Domácí úkoly jednotně zadané všem, které musí děti přinést druhý den podepsané, a které jsou následně oznámkované, určitě do moderní pedagogiky nepatří. Dítě, které učivo zvládá, se u takového úkolu nudí a ztrácí čas, který by mohlo věnovat spontánní hře či vlastnímu průzkumu světa. U dětí, které učivo nezvládají, jsou velké rozdíly v tom, jak jim dokáží pomoct rodiče. Znevýhodněné děti pak dále ztrácejí, neboť jsou školami postihovány za to, že rodiče nemají čas nebo schopnosti jim s úkoly pomoct. Je v pořádku, pokud se dítě doma věnuje přípravě do školy, chystá si tašku, shání materiály pro školní projekt, procvičí si, co mu nejde, ale i zde by škola měla děti vést k co největší samostatnosti a zohlednit zázemí dětí.