Matematická a přírodovědná gramotnost spolu úzce souvisejí

Nejen to vyplývá ze zprávy České školní inspekce, která mapuje kvalitu vzdělávání v ČR a porovnává jednotlivé kraje. Nízká čtenářská gramotnost má za důsledek, že absolventi škol nejsou schopni vyhledávat a analyzovat informace nejen z knih, ale ani z médií, málo se orientují v současném dění a nejsou schopni získané informace vyhodnotit a využít v osobním životě.

Program pro mezinárodní hodnocení žáků PISA (The Programme for International Student Assessment) je mezinárodní šetření realizované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD). V současnosti je šetření PISA považováno za největší a nejdůležitější šetření měřící výsledky vzdělávání na mezinárodní úrovni.

Podrobnou zprávu ČŠI, která nabízí analýzu vybraných faktorů ovlivňujících vzdělávání v jednotlivých krajích České republiky najdete zde.