PhDr. Veronika Laufková, Ph.D: Čtením pro potěšení ke čtenářské gramotnosti

Představte si, že jste pozván/a na základní školu na jeden den (cca 4 hodiny) jako učitel/ka. Vaším úkolem je předat dětem co nejvíce informací z oblasti, ve které se pohybujete. Co vy, se svými zkušenostmi  považujete za nejdůležitější, a co byste se snažil/a děti naučit tak, aby byly připraveny na život v 21. století a proč. 

Odpovídá: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (1986)Působí na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK,  kde se věnuje formativnímu a školnímu hodnocení, čtenářské gramotnosti a pregramotnosti a literatuře pro děti a mládež. Vystudovala PedF UK, obor učitelství ČJ a ZSV, doktorát získala v oboru pedagogika. Podílela se na knize Formativní hodnocení ve výuce.

Nejsem příznivcem jednorázových akcí, ale systematické a dlouhodobé
práce, která přináší trvalé účinky. Zde odvádí vynikající práci např. Kritické myšlení, nadace Pomáháme školám k úspěchu a Čtenářské kluby.


Při návštěvě školy bych uspořádala výměnu zkušeností nad tituly s tématy
blízkými cílové skupině, aby byl podpořen vztah ke čtení, zejména čtení
pro potěšení, s kvalitním textem, ilustrací a typografickou úpravou. Pro
společnou práci bych zvolila knihu Olgy Masiukové Jak voní týden – ta
představuje čtenáři svět očima nevidomé 11leté dívky, která přistupuje k
životu s nakažlivým optimismem; tematizována je i otázka smrti domácího
mazlíčka či výchova v rozvedené rodině.

Prostřednictvím vybraných čtenářských strategií a v souladu s integrativním modelem čtenářské gramotnosti (propojuje hudební, výtvarné, dramatické, pohybové prvky, zapojení všechny smyslů) bych žákům umožnila hlubší prožitek z knihy, chápání souvislostí, porozumění textu a dala prostor pro sdílení
prožitků a interpretací s dalšími čtenáři.

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (1986)Působí na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK,  kde se věnuje formativnímu a školnímu hodnocení, čtenářské gramotnosti a pregramotnosti a literatuře pro děti a mládež. Vystudovala PedF UK, obor učitelství ČJ a ZSV, doktorát získala v oboru pedagogika. Podílela se na knize Formativní hodnocení ve výuce.