Rozhýbaná středa

Je dokázáno, že pohyb pozitivně ovlivňuje rozvoj pozornosti, paměti a myšlení. Díky pohybu jsme nejen fyzicky, ale i mentálně zdravější, lépe se učíme a rozhodujeme. Naše cviky jsou určeny dětem ve třídě, nejsou k nim potřeba žádné speciální pomůcky a zaberou maximálně několik minut.