Slovní hrátky

1. Vyměňte písmeno ve slově tak, abyste získali název památného kopce: ŘÍM 

2. Vyměňte písmeno ve slově tak, abyste získali název stromu: SUK 

3. Vyměňte písmeno ve slově tak, abyste získali název časového úseku: RODINA 

4. Vynechte písmeno tak, aby slovo získalo význam čichového vjemu: PRACH 

5. Přidejte písmeno tak, abyste získali název pro vojenský útvar: PUK

Autorem kvízu je Václav Fořtík, Centrum nadání o. p. s.

ŘEŠENÍ 1) ŘÍP 2) BUK 3) HODINA 4) PACH 5) PLUK