Zákaz mobilů i o přestávkách

Školy budou moci nově zakázat mobily i o přestávkách. Dosud jim za to hrozila pokuta od České školní inspekce, podle které zákaz zasahuje do soukromí a vlastnických práv žáků. Od října ale budou mít ředitelé oporu v novele školského zákona. Zákaz budou moci zavést i školská zařízení,  tj. VOŠ, ZUŠ, DDM, školní jídelny, internáty, dětské domovy, diagnostické ústavy, atd. 

Školy, které mobily o přestávkách zakazovaly ČŠI navzdory, si pochvalují, že spolu žáci více komunikují, stihnou se nasvačit, odskočit si, připravit se na další hodinu. Kritici tvrdí, že lepší je jít cestou společné domluvy a mobily naopak do vyučování zapojit.

A jaký je názor odborníků?

PRO: PaedDr. Michal Černý, Asociace ředitelů záladních škol

Nesouhlasil bych s plošným zákazem mobilů, jako je např. ve Francii. Pokud ale ředitel plně zodpovídá za dění v hodinách i o přestávkách, musí mít právo přijmout adekvátní opatření, pokud nejsou protizákonná. A to omezení používání mobilů opravdu není, byť občas někdo tvrdí něco jiného. Mobily ve školách jsou skutečně kontroverzní. Nejde jen o často zmiňovanou kyberšikanu, nahrávání učitelů nebo různé podvody (žák třeba vyfotografuje příklad a aplikace ho sama spočítá apod.). Mobily nemají všichni a nemají je stejné, tedy i jejich „pozitivní“ využití je problematické z hlediska rozdílů mezi žáky, nemluvě o technických a bezpečnostních aspektech připojování do školních sítí

PROTI: Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D., Katedra informačních technologií a teachnické výchovy, PedF UK

„Opakovaně jsem se vyjadřoval ve smyslu, že jen ty školy, které nejsou schopny zajistit smysluplné využití mobilů, musí přistoupit k restrikcím. Absolutně nesouhlasím s vyzněním současné úpravy zákona, kterou si většina lidí vykládá tak, že zákaz je správný – tedy vlastně vždy! Konečným cílem našeho školství je naučit žáky s tímto nástrojem zacházet ku prospěchu jich samých i celé společnosti. Jsem ochoten akceptovat i tento zákaz, ale jen tehdy, když bude zároveň doprovázen plánem, jak k tomuto společnému konečnému stavu dospět. A právě o tom je třeba se bavit! „