Jak to dělám já, Daniel Pražák

učí zeměpis, přírodopis a angličtinu na ZŠ Strossmayerovo nám. v Praze, natáčí podcast Hovory z kabinetu a působí v iniciativě Otevřeno

foto: web zs-stross.cz

“Skvělá aplikace pro brainstorming, zjišťování vstupních znalostí žáků i sbírání zpětné vazby jen Mentimetr. Jeho výhodou je krásné grafické zpracování vašich výstupů. Při hodinách zeměpisu využívám interaktivní atlas na atlas.mapy.cz. Umožňuje třídit, filtrovat a indexovat země podle různých kritérií a ve výuce pak hledat vztahy, klást složitější otázky a vést žáky k hledání souvislostí. Rád také využívám videoarchiv České televize ČT edu, který je uzpůsobený a utříděný pro učitele. Videa jsou roztříděná podle stupně vzdělávání a předmětů. Inspiraci hledám i v učitelských skupinách na FB: Učitelé+, Ta učí tak a ten zas takhle… Spoustu tipů najdete také v „Informačních aktovkách“ na FB Otevřeno.”